Deze zuivelproducent trachtte de waarheid te verbergen, maar dat werkte niet. Koop hun eieren niet (Kijk).

Acht jaar geleden kondigde Costco plechtig aan nooit meer gekooide kippen te gebruiken. Ze veranderden zelfs hun verpakking met de woorden “kooivrij” samen met een kipje dat vrolijk en vrij door de weide loopt. Maar wat als dit bedrijf haar kippen nu eens slechter dan ooit tevoren zou behandelen? Als we de onderstaande video mogen geloven, komt deze multinational wel in heel erg nauwe schoentjes te zitten.

eieren

Enkele onderzoekers trokken undercover op onderzoek uit en ontdekten enkele schokkende zaken.

Opgepast: De onderstaande video bevat beelden van schokkend en vreselijk dierenmisbruik.

In de video zien we duidelijk dat het bedrijf gewoon gelogen heeft, want we zien wel degelijk kippen die in veel te kleine kooien zitten opgesloten. Velen van hen zijn nauwelijks in staat om te overleven. Anderen worden dan weer gedwongen om over lijken te lopen en hebben alleen vuil water en heel weinig voedsel ter beschikking.

De levende kippen blijven gewoon eieren leggen bovenop de lijken van de dode kippen. Dit verhoogt het risico op salmonella uiteraard aanzienlijk. Daar lijkt dit bedrijf zich alleszins niet in het minst aan te storen.

DEEL dit bericht en verspreid de boodschap!